Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο που περιλαμβάνει σύντομες διαλέξεις, παιχνίδια ρόλων, ομαδικές και ατομικές πρακτικές ασκήσεις, συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει τους γονείς με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να βελτιώσουν και να ενδυναμώσουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους με τρόπο που θα προάγει σε αυτά χαρακτηριστικά υπευθυνότητας, αυτοπειθαρχίας, συνεργασίας, αυτονομίας, σεβασμού.

 

 

Στο εργαστήριο θα μάθετε:
Πώς να επιλύετε τις συγκρούσεις
Πώς να προλαβαίνετε τα προβλήματα
Πώς να διαχειρίζεστε τις αντικρουόμενες αξίες
Πώς να κατανοείτε τις σχέσεις σας με τα παιδιά
Πώς να στηρίζετε το παιδί σας
Πώς να επικοινωνείτε τις δικές σας ανάγκες

Διάρκεια:
30 ώρες και διεξάγεται σε 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.

Έναρξη: Παρασκευή 07/02/2020, 17:00-20:00

Πληροφορίες για το κόστος σεμιναρίου:
“ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις”
τηλ.: 22410 01400 (εσωτ.4), κινητό: 6945115208
e-mail: papakostap@rpschool.gr

Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται το έντυπο υλικό,
το βιβλίο “Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα”
και το αντίστοιχο Εγχειρίδιο ασκήσεων.

Δίνεται βεβαίωση συμμετοχής.

Υπεύθυνη εργαστηρίου:
Πένη Παπακώστα
MSc Ψυχολόγος
Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής PET (Parent Effectiveness Training) από τον GTI (Gordon Training International)