Συμβουλευτική Παιδιού και Εφήβου

Η συμβουλευτική παιδιών και εφήβων αφορά στην ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων (ενίσχυση αυτοπεποίθησης, καθορισμός στόχων, διαχείριση άγχους, βοήθεια στην επίλυση προβλημάτων, αντιμετώπιση φοβιών κ.α.) καθώς και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (όπως διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας, επίλυση διαφωνιών, διαχείριση θυμού, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, κ.α. Στόχος της συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα τα εφόδια και τις ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν με σκοπό την βελτίωση της ζωής τους.

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων έχει ως σκοπό  την παροχή βοήθειας στην αναγνώριση και τη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού για τη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασής του. Το βασικότερο συστατικό για την έναρξη της συμβουλευτικής είναι η αποδοχή του προβλήματος ώστε να ξεκινήσει μία συνεργατική σχέση για την αποτελεσματικότερη επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους γονείς είτε αυτά αφορούν το παιδί άμεσα (δυσκολίες στη διαχείρισης της συμπεριφοράς του) ή έμμεσα (επικείμενο διαζύγιο γονέων και διαχείριση).

Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η συμβουλευτική ενηλίκων είναι μια διαδικασία διερεύνησης με στόχο την παροχή βοήθειας σε ζητήματα όπως η αυτοβελτίωση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι νέοι ρόλοι της ζωής όπως είναι η γονεικότητα, ένα διαζύγιο κ.α,, η διαχείριση πένθους, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οι δυσκολίες στον εργασιακό χώρο αλλά και η διαχείριση συναισθημάτων.

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών αφορά τη διαχείριση μαθητών με συναισθηματικές αλλά κυρίως μαθησιακές δυσκολίες. Η παραγωγή διαφοροποιημένου υλικού, ο εξατομικευμένος τρόπος εξέτασης (για μαθητές γυμνασίου – λυκείου) και η προσαρμοσμένη διδασκαλία είναι μερικά από τα δεκάδες εργαλεία που προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς για την κατάλληλη προσέγγιση του κάθε μαθητή. 

Μαθησιακός Έλεγχος

Η αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας για παιδιά νηπιαγωγείου και η δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης έχουν σκοπό την προετοιμασία του παιδιού για την είσοδό του στο δημοτικό σχολείο.

Στο Κέντρο μας παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες εντοπισμού και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών, μέσω της έγκαιρης Διάγνωσης και των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Παρέμβασης για παιδιά με: Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (δυσλεξία)-Ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση, κατανόηση κειμένων)/ Γραπτής Έκφρασης (γραφή, ορθογραφία, γραπτή έκφραση)/Μαθηματικών, Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες (οριακή νοημοσύνη, νοητική αδυναμία), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Αυτισμό / Asperger.

Παρέμβαση / Υποστηρικτικά Μαθήματα

Σχεδιάζονται και υλοποιούνται ειδικά προγράμματα μελέτης για παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση ή για παιδιά με Χαρισματικότητα (ευφυή παιδιά). Παρέχονται αναλυτικές ψυχοπαιδαγωγικές εκτιμήσεις και συμβουλευτική γονέων και μαθητών.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Στο Κέντρο «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις» παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός διεξάγεται σε μαθητές 14 χρονών και άνω, μέσω των τεστ ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates και AΡΙΣΤΟΝ Adults.

 

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η επαγγελματική συμβουλευτική εστιάζει στον επαγγελματικό προσανατολισμό και επαναπροσανατολισμό ανέργων, στην ενίσχυση δεξιοτήτων αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, μέσω της εκμάθησης  συγκεκριμένων τεχνικών (π.χ. σύνταξη βιογραφικού, συνοδευτική επιστολή,  καλές πρακτικές-τεχνικές συνέντευξης). Λοιποί στόχοι της επαγγελματικής συμβουλευτικής είναι: η ενίσχυση της αυτοεικόνας των συμβουλευομένων,  η  εκπαίδευση στη διαχείριση της πληροφόρησης για την αγορά εργασίας και η δημιουργία επαγγελματικών προτύπων μέσω ανάπτυξης δεξιοτήτων (π.χ. ικανότητα για ομαδική εργασία, επικοινωνία, ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, λήψη αποφάσεων, κτλ).

Διεπιστημονικές Δράσεις Συμβουλευτικής

Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσω: ομιλιών-ημερίδων, ενημερωτικών φυλλαδίων και άρθρων

Βιωματικά σεμινάρια-εργαστήρια αυτοκαθοδηγούμενης μάθησης, ψυχοεκπαίδευσης και προσωπική ανάπτυξης

Συγγραφή και παραγωγή οδηγών αυτοβοήθειας