Ιστορικό Ίδρυσης ΔΙ. ΚΕ. ΣΥ και Στόχοι

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις» ξεκίνησε τη λειτουργία του ταυτόχρονα με την έναρξη της λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ως γραφείο συμβουλευτικής των Εκπαιδευτηρίων. Ιδρύθηκε και στελεχώθηκε από την ψυχολόγο Ελένη Κανδυλάκη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων, τον Σεπτέμβριο του 2003. Αρχικά, είχε ως βασικούς στόχους του, την προαγωγή της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, τη συμβουλευτική γονέων, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και τον εξατομικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό. Στη συνέχεια, το γραφείο συμβουλευτικής διεύρυνε τους τομείς δραστηριοποίησης του, συμπληρώθηκε με ομάδα ψυχολόγων και ειδικών παιδαγωγών και μετεξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο και συνεχώς ενημερωμένο Διεπιστημονικό Κέντρο Συμβουλευτικής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει να επιδείξει ένα πλούσιο βιογραφικό υλοποίησης δράσεων και παροχής υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στελέχωση

Κανδυλάκη Ελένη

Ψυχολόγος M. Sc. – Διευθύντρια του Διεπιστημονικού Κέντρου Συμβουλευτικής

Η Ελένη Κανδυλάκη είναι ψυχολόγος, με ειδίκευση στην εκπαιδευτική ψυχολογία και στην ψυχολογία παιδιών και εφήβων. Είναι μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου (Π.Ψ.Σ.), με 16ετή εμπειρία στη συμβουλευτική παιδιών, εφήβων, γονέων και ενηλίκων.

Εργάζεται ως Ψυχολόγος στα Εκπαιδευτήρια “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”. Είναι ιδρύτρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικής των Εκπαιδευτηρίων. Είναι εξουσιοδοτημένη συνεργάτιδα Α΄ ΤΕΣΤ (σχολικής ετοιμότητας) και πιστοποιημένη αξιολογητής εργαλείων διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών και ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης  γνωστικών διεργασιών και δεξιοτήτων-ικανοτήτων (με τελευταία πιστοποίηση στο WISC- V Gr και στο  Άριστον τεστ).

Επιπρόσθετα, έχει ειδικευθεί στην κοινωνική και εργασιακή ψυχολογία  και  έχει πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση: διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών, μαθησιακών δυσκολιών, διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) μέσω χρήσης εναλλακτικών μεθόδων και διαδραστικού υλικού.

Λιακοπούλου Έλενα

Ψυχολόγος

Η Λιακοπούλου Έλενα είναι πτυχιούχος του τμήματος ψυχολογίας του πανεπιστημίου Sunderland της Μεγάλης Βρετανίας. Ο συγκεκριμένος κύκλος σπουδών κατατάσσεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 108 προγράμματα ψυχολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου για την άριστη διδασκαλία που παρέχει στους φοιτητές του. Το πτυχίο της είναι διαπιστευμένο από τον οργανισμό της British Psychological Society (BPS). Είναι μέλος του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου (ΠΨΣ) και Πιστοποιημένη Σύμβουλος του Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Είναι κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου (Αρ. Αδείας 7518) και έχει αποκτήσει την επίσημη αναγνώριση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών της από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).
Μετά το πέρας των σπουδών της, εργάστηκε εθελοντικά, προσφέροντας υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, στο πρόγραμμα «Σχέδιο δράσης Γυναικεία Δυναμική: Οι γυναίκες της Κεντρικής Μακεδονίας σε τροχιά επαγγελματικής εξέλιξης», το οποίο αφορούσε την παροχή ομαδικής συμβουλευτικής πάνω στον επαγγελματικό προσανατολισμό γυναικών, με στόχο την προώθηση τους στην απασχόληση. Στη συνέχεια εργάστηκε ως ψυχολόγος στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π) του Νομού Ημαθίας, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρία και στις οικογένειες τους, με σκοπό την επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Από το 2010 έως και το 2017, διατηρούσε ιδιωτικό γραφείο στη Βέροια, παρέχοντας θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που αντιμετώπιζαν ποικίλες ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, όπως Άγχος, Φοβίες, Κρίσεις Πανικού, Επιθετικότητα, Κατάθλιψη, Χαμηλή Αυτοεκτίμηση. Παράλληλα εργάστηκε ως εκπαιδεύτρια στο Ι.Ε.Κ Ο.Α.Ε.Δ του Νομού Ημαθίας, διδάσκοντας ένα μεγάλο εύρος μαθημάτων ψυχολογίας.
Στα πλαίσια της επαγγελματικής της κατάρτισης, επιμορφώθηκε πάνω σε τομείς όπως ‘’Αγχώδεις Διαταραχές’’, ‘’Διαταραχές Διάθεσης’’, ’’ Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων’’, ‘’Διάχυτες αναπτυξιακές Διαταραχές’’, ‘’Διαχείριση Πένθους και Απώλειας’’, ’’Θεραπεία Ζευγαριού’’, παρακολουθώντας μια πληθώρα εξειδικευμένων σεμιναρίων και προγραμμάτων. Εργάζεται ως ψυχολόγος στο Διεπιστημονικό Κέντρο Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις».

Παπακώστα Πηνελόπη

Ψυχολόγος M. Sc.

Η Πένη Παπακώστα εργάζεται ως ψυχολόγος στο Κέντρο Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις» καθώς και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ.  Είναι Ψυχολόγος με μεταπτυχιακό στις Εξαρτητικές Συμπεριφορές.

Έχει εξειδικευθεί στην Ειδική Αγωγή, σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία καθώς και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του Εργαστηρίου Αποτελεσματικού Γονέα (ΕΑΓ) της GORDON HELLAS και πραγματοποιεί εργαστήρια καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Έχει επιμόρφωση στην «Παιδοψυχιατρική» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στη Διαγνωστική Εκτίμηση και Ταξινόμηση, τις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, τις Ψυχοσωματικές Διαταραχές της Παιδικής ηλικίας, τις Συναισθηματικές Διαταραχές, τις Διαταραχές Συμπεριφοράς και την Πρόληψη και Θεραπεία των ανωτέρω. Έχει επίσης επιμόρφωση στη Διαχείριση Πένθους και Απώλειας καθώς και στη Διαχείριση Χωρισμού και Διαζυγίου Γονέων. Ασχολείται με τη συμβουλευτική παιδιών, γονέων και ενηλίκων τυπικής και ειδικής αγωγής  επί 10ετία.

Στασινοπούλου Μαρίκα

Ψυχολόγος – Ψυχοπαιδαγωγός

Η Μαρίκα Στασινοπούλου είναι αριστούχος απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Εργάζεται ως Ψυχολόγος – Ψυχοπαιδαγωγός στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» με αντικείμενο τη διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών παιδιών και εφήβων. Διατηρεί προσωπικό γραφείο στη Ρόδο από το 2005. Έχει ειδικευθεί και έχει 13ετή εμπειρία στη χορήγηση πλήθους ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης γνωστικών και μαθησιακών δεξιοτήτων (WISC-V, A΄ ΤΕΣΤ σχολικής ετοιμότητας, κλπ), καθώς και στη δημιουργία και εφαρμογή ψυχοπαιδαγωγικών προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδιά με ειδικές και γενικές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, χαρισματικότητα, κ.ά.

Έχει επιμόρφωση από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας αλλά και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων (εξελικτικό σύστημα Μαρίας Χουρδάκη) στην εκπαίδευση – συντονισμό Σχολών Γονέων και έχει διατελέσει εκπαιδεύτρια – συντονίστρια τμημάτων συμβουλευτικής γονέων του νομού Δωδεκανήσων. Είναι μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου.

Χαλκιά Σοφία

Παιδαγωγός M. Sc.

Η Σοφία Χαλκιά είναι Παιδαγωγός, πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με μεταπτυχιακό στις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή. Παράλληλα, πραγματοποιεί μαθήματα με σκοπό την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Εργάστηκε ως Ειδικός Παιδαγωγός στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «ΕΛΠΙΔΑ» πραγματοποιώντας προγράμματα αποκατάστασης και αυτονόμησης.  Έχει εξειδικευθεί στην Ειδική Αγωγή, με εθελοντικές δράσεις στο  Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου παρέχοντας διδακτική στήριξη σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Εργάζεται ως Ειδική Παιδαγωγός στο Κέντρο Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις».

Μαρία Θωμαΐδη

Ειδική Παιδαγωγός M. Sc.

Η Μαρία Θωμαΐδη είναι Φιλόλογος με κατεύθυνση στη Βυζαντινή και Νεοελληνική λογοτεχνία, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή. Το παρόν διάστημα, παρακολουθεί επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «η διδακτική της ελληνικής ως δεύτερη/ξένη γλώσσα».

Έχει ασχοληθεί με εθελοντικές δράσεις, παρέχοντας σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτική υποστήριξη στο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου. Επιπλέον, συμμετείχε σε ενημερωτική ομιλία για παιδιά με Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Μαθησιακές Δυσκολίες στο σχολείο Ρεθύμνου με ανοιχτές διαδραστικές συνομιλίες με γονείς.

Εργάζεται ως Ειδική Παιδαγωγός στο κέντρο Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις».

Μαρία Ξεπαπαδάκη

Η Μαρία Ξεπαπαδάκη είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών με κατεύθυνση στη Θεωρία και Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ ολοκληρώνει τον κύκλο μεταπτυχιακού προγράμματος στη Κοινωνική και Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει πραγματοποιήσει ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες σχετικά με τις αναπαραστάσεις του φυσιολογικού και ζητήματα εθνικής ταυτότητας. Το παρόν διάστημα, παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Κοινωνικός Αποκλεισμός : Μοντέλα – Πρακτικές – Θεσμικές Λύσεις» και «Ειδική Αγωγή: Διεπιστημονικές Πρακτικές Σύγκλισης». Επιπρόσθετα, έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με την έρευνα στις Κοινωνικές επιστήμες, τις δυομαδικές σχέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Έχει εργασθεί εθελοντικά στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Ρόδου (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) συμμετέχοντας στην διεξαγωγή έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρία στα Δωδεκάνησα.

Εργάζεται στο κέντρο Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ Ανάδρασις», αναλαμβάνοντας δράσεις και ενημερώσεις για διάφορα ζητήματα και παρέχει διδακτική υποστήριξη σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Πολιτική Λειτουργίας του Κέντρου 

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, 

Εκτιμάμε το χρόνο σας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προγραμματίσουμε το ραντεβού σας την ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί.  Βοηθάτε ενεργά στην καλή λειτουργία του γραφείου, δίνοντας μας εικοσιτετράωρη ειδοποίηση, στην περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξει ή να ακυρωθεί το ραντεβού μας. Η καλή τήρηση των προγραμματισμένων ραντεβού, μας επιτρέπει να γινόμαστε αρωγοί στη ψυχική σας φροντίδα.

Παρακαλώ αναγνωρίστε τους παρακάτω όρους ως υπόσχεση για τη μεταξύ μας συνεργασία.

  • Αναγνωρίστε ότι οι συνεδρίες με ενήλικες ή παιδιά διαρκούν 45 λεπτά 
  • Αναγνωρίστε ότι όλα τα παιδιά κάτω των 10 ετών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο της υποδοχής, πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα 
  • Αναγνωρίστε ότι η αποπληρωμή της συνεδρίας γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, στη γραμματεία του γραφείου συμβουλευτικής 
  • Αναγνωρίστε ότι είστε υποχρεωμένος να προειδοποιήσετε 24 ώρες νωρίτερα για να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση στο ραντεβού  
  • Αναγνωρίστε ότι εάν έχετε καθυστερήσει περισσότερο από 15 λεπτά, το γραφείο συμβουλευτικής διατηρεί το δικαίωμα να επαναπρογραμματίσει το ραντεβού  
  • Αναγνωρίστε ότι αν προγραμματίσετε δύο (2) ραντεβού χωρίς να προσέλθετε εντός 12 μηνών, για τα οποία δεν έχετε προειδοποιήσει 24 ώρες νωρίτερα, εφεξής είστε υποχρεωμένος να προπληρώνετε όλα τα επόμενα ραντεβού στη γραμματεία του γραφείου συμβουλευτικής πριν την έναρξη της συνεδρίας

Η ψυχική υγεία είναι από τα πολυτιμότερα αγαθά και γι’ αυτήν απαιτείται επένδυση χρόνου.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για την κατανόηση και την εμπιστοσύνη σας.