Μια δημιουργική προσέγγιση της εκπαίδευσης των παιδιών που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση. To σεμινάριο απευθύνεται
σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ώρες.
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε
επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 2241001400:
Εκπαιδευτήρια “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”- Γραμματεία Δημοτικού.