Το Διεπιστημονικό Κέντρο Συμβουλευτικής «ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις», θέλοντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτής της περιόδου, διοργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ψηφιακή συνάντηση με τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου με τίτλο:

Στον δρόμο για τις Πανελλαδικές « Πάντα υπάρχει ένας τρόπος! »

Στη συνάντηση θα συζητηθούν:

  • Τρόποι αντιμετώπισης του περιορισμού κατ΄οίκον και της ανασφάλειας των ημερών
  • Καλές πρακτικές διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας
  • Τεχνικές διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης μελέτης

Η συνάντηση θα διεξαχθεί ψηφιακά το Σάββατο 11 Απριλίου στις 16:30