Το Κέντρο Συμβουλευτικής “Ροδίων Ανάδρασις” αξιοποιεί τα εγκυρότερα εργαλεία αξιολόγησης σχολικής ετοιμότητας και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς για τις αποτελεσματικότερες μεθόδους προετοιμασίας, προσαρμοσμένες στο μαθησιακό προφιλ του παιδιού.